Wojewódzki Przegląd Pism Uczniowskich SZPALTA - SZPALTA Junior 2016
Wojewódzki Przegląd Pism Uczniowskich SZPALTA organizowany przez X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
   
<<<
 
Wojewódzki Konkurs Dziennikarski „SZPALTA Junior”
przy Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich „SZPALTA”,
organizowany przez X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs, przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa śląskiego.

Konkurs polega na napisaniu artykułu, w dowolnej formie dziennikarskiej,
na zadany przez organizatora temat i przesłaniu go do
sekretariatu X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

Temat na rok 2016:
Czym jest dla Ciebie niezależne dziennikarstwo?
Twoje refleksje na ten temat.

Praca powinna zawierać pomiędzy 2000 a 2500 znaków (w tym spacje).
Spośród nadesłanych prac jury wybierze 5 najlepszych.
Finaliści zaproszeni zostaną na uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród,
które odbędzie się 9 grudnia 2016, w dniu przeglądu SZPALTA 2016
w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane
przez organizatora konkursu oraz jury.
Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianie.HARMONOGRAM
7 listopada 2016 ogłoszenie konkursu;

1 grudnia 2016 termin dostarczenia prac do sekretariatu X LO;

5 grudnia 2016 powiadomienie wyróżnionych uczestników;

9 grudnia 2016 rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród.DOSTARCZANIE PISM UCZNIOWSKICH
Prace uczniowskie wraz z formularzem zgłoszeniowym (pobierz) należy dostarczyć
osobiście lub pocztą (list polecony) do sekretariatu X Liceum Ogólnokształcącego
w Katowicach, zgodnie z harmonogramem konkursu.
Prace powinny być oznaczone godłem,
natomiast nazwiska i imiona (wraz z przynależnymi im godłami) w zaklejonej kopercie.

Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
Prace nie będą zwracane uczestnikom.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyzwoleniem
do nieodpłatnego publikowania pracy (lub jej fragmentów)
oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami).
Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła)
zostaną opublikowane w materiałach pokonkursowych.


WYNIKI ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Skład jury konkursu zostanie dostosowany do ilości zgłoszonych prac
i zostanie ogłoszony zgodnie z harmonogramem konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji, regulaminu proszę kierować
do opiekuna przeglądu Jacka Durskiego (durski[AT]xlo.pl).


Ignacy Jan Paderewski
 
 
J.D. 2006-2016 ©