A. Klasa językowa

A. Klasa językowa

 

Klasa językowa to najlepszy wybór dla pasjonatów języków obcych. W roku szkolnym 2020/2021 klasa językowa podzielna będzie na dwie grupy: hiszpańską oraz chińską.

 

Grupa hiszpańska

Przedmioty rozszerzone:
j. angielski;
biologia, geografia, historia (jeden do wyboru)*.

 

Języki obce:
język angielski;
język hiszpański.

 

Dodatkowy przedmiot obowiązkowy:
• język hiszpański z elementami kultury i literatury. Prowadzony w oparciu o program autorski, opracowany przez naszych nauczycieli specjalnie dla naszych uczniów.

 

W całym cyklu kształcenia uczestniczysz:
w warsztatach językowych w Instytucie Cervantesa w Krakowie, Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki;
w projektach prowadzonych przez Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie, Instytut Filologii Angielskiej w Sosnowcu, British Council w Katowicach, English Language Centre;
w imprezach i różnego typu zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Śląski, obchodach Tygodnia Kina Hiszpańskiego.

 

W tej klasie nauczyciele:
• wprowadzają do nauczania elementy kultury krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego;
• stosują technologie internetowe i multimedialne;
• korzystają z aktywnych metod nauczania (m. in. CLIL) potwierdzonych przyznanym szkole Europejskim Znakiem Innowacyjności oraz Odznaka Jakości eTwinning.

 

Wiele zyskujesz:
• możesz zdobyć certyfikaty językowe;
• możesz podjąć studia na kierunkach filologicznych, humanistycznych oraz związanych z turystyką w kraju i za granicą;
• możesz pracować jako: specjalista handlu zagranicznego, tłumacz, pilot wycieczek zagranicznych, korespondent, dziennikarz, reporter, ekonomista, itd.
• Przygotujesz się do egzaminów FCE, CAE i DELE.

 

Tu znajdziesz coś dla siebie:
• możesz brać udział w debatach oksfordzkich, projektach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych;
• możesz korzystać z kółek zainteresowań: filmowego, scrabble, fotograficznego, teatralnego, wokalno-muzycznego, matematycznego, filozoficznego;
• możesz pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

 

Grupa chińska

Przedmioty rozszerzone:
j. angielski;
biologia, geografia, historia (jeden do wyboru)*.

 

Języki obce:
język angielski;
język niemiecki.

 

Dodatkowy przedmiot obowiązkowy
• język chiński – prowadzony przez wykładowcę akademickiego w ramach współpracy naszego liceum z Uniwersytetem Śląskim;

 

W tej klasie – jedynej takiej w Katowicach – będziesz mógł:
• biegle nauczyć się angielskiego i poznać podstawy języka chińskiego – w programie pierwszej klasy będą obowiązkowe dwie godziny języka chińskiego, w kolejnych latach edukacji będą to trzy godziny w tygodniu;
• poznać zwyczaje, kulturę i tradycje panujące w Chinach;
• rozwijać swoje zdolności językowe.

 

Wiele zyskujesz:
• możesz kontynuować edukację na filologii angielskiej ze specjalnością tłumaczeniową języka chińskiego;
• przygotujesz się do studiów na kierunkach humanistycznych czy związanych z turystyką krajową i zagraniczną oraz wielu innych;
• będziesz miał możliwość uczestniczenia w programach wymiany studenckiej, którą uczelnie azjatyckie oferują studentom i absolwentom. Warunkiem udziału w tego typu przedsięwzięciu jest znajomość języka;
• będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach kultury, mediach, agencjach PR, administracji unijnej, samorządowej czy też firmach i korporacjach, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych.

 

W Twojej klasie zajęcia z języka chińskiego będą prowadzone przez wykładowcę akademickiego w ramach współpracy naszego liceum z Uniwersytetem Śląskim. Językiem chińskim posługuje się największa liczba osób na świecie – ponad 1,3 miliarda ludzi, czyli 20% całej populacji. Dlatego już niedługo znajomość języka chińskiego będzie wręcz niezbędna w kontaktach międzyludzkich. Państwo Środka jest jedną z potęg gospodarczych współpracujących ze wszystkimi krajami, w tym także z Polską. W najbliższych latach Chiny planują zrealizować projekt pt. Nowy Jedwabny Szlak łączący Europę z Azją. Jego urzeczywistnienie będzie oznaczać, że świat, jaki znamy, przestanie istnieć. Wkrótce w takich dziedzinach jak handel, HR, administracja poszukiwani będą specjaliści ze znajomością języka chińskiego. Tak więc znajomość tego języka może okazać się szansą na zrobienie kariery zawodowej na globalnym rynku. Obecnie specjalistów ze znajomością języka chińskiego jest niewielu, dlatego jego znajomość już na samym starcie gwarantuje lepszą pozycję na rynku pracy i wysokie wynagrodzenie.

 

Tu znajdziesz coś dla siebie:
• możesz brać udział w debatach oksfordzkich, projektach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych;
• możesz korzystać z kółek zainteresowań: filmowego, scrabble, fotograficznego, teatralnego, wokalno-muzycznego, matematycznego, filozoficznego;
• możesz pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

 

* nauczanie międzyoddziałowo po utworzeniu się grupy

Autor: Administrator 2020-05-06 15:00
6 Maj 2020

B. Klasa medyczno-ścisła

B. Klasa medyczno-ścisła

 

Klasa medyczno-ścisła to najlepszy wybór dla miłośników nauk ścisłych czy przyrodniczych. W roku szkolnym 2020/2021 klasa medyczno-ścisła podzielna będzie na dwie grupy: medyczną oraz ścisłą.

 

Grupa medyczna

Przedmioty rozszerzone:
biologia;
chemia.

 

Języki obce:
język angielski;
język rosyjski.

 

Dodatkowy przedmiot obowiązkowy: fizyka medyczna – to przedmiot pozwalający spojrzeć na ludzki organizm jak na ogromne laboratorium fizyczne, wprowadzający do głębszego studiowania zjawisk z pogranicza biologii i fizyki.

 

Lekcje z biologii są prowadzone w nowoczesnej pracowni Eko-Art, w której uczniowie mogą skorzystać z ogromnej ilości pomocy dydaktycznych przydatnych w poznawaniu tajników nauk przyrodniczych.

 

W całym cyklu kształcenia uczestniczysz:
w Projekcie edukacyjnym Uniwersytet Licealisty we współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym (warsztaty i symulacje w pracowniach);
w Projekcie Kreatywny Eksperymentator – w wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych w Instytucie Chemii (cykliczne spotkania laboratoryjne w ramach których uczniowie poznają metody analityczne, rozwijają zainteresowania i doskonalą umiejętności w zakresie chemii;
w zajęciach laboratoryjnych prowadzane pod okiem pracowników naukowych UŚ, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego;
w warsztatach z fizyki medycznej w zakresie obsługi ultrasonografu czy kamery termowizyjnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego;
w zajęciach tematycznych w Palmiarni w Gliwicach, Egzotarium w Sosnowcu, czy też Śląskim Ogrodzie Zoologicznym (coroczne warsztaty biogeoraficzne, w czasie których uczniowie tworzą projekty związane z bioróżnością fauny świata).

 

Wiele zyskujesz:
• możesz podjąć pracę w zawodach takich jak: lekarz, fizyk medyczny, radiolog, dietetyk, farmaceuta, biotechnolog, fizjoterapeuta, stomatolog, kosmetolog, wizażystka, dermokonsultant, pielęgniarka, położna, przedstawiciel medyczny, inżynier ochrony środowiska, weterynarz, behawiorysta zwierzęcy, itp.;
• masz szansę przygotować się do studiów na kierunkach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych, przyrodniczych, politechnicznych oraz wychowania fizycznego matematycznym, filozoficznym, pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

 

Tu znajdziesz coś dla siebie:
• możesz brać udział w debatach oksfordzkich, projektach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych;
• możesz korzystać z kółek zainteresowań: filmowego, scrabble, fotograficznego, teatralnego, wokalno-muzycznego, matematycznego, filozoficznego;
• możesz pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

 

Grupa ścisła

Przedmioty rozszerzone:
informatyka;
matematyka;
fizyka.

 

Języki obce:
• język angielski;
• język niemiecki.

 

Ćwiczenia w ramach lekcji fizyki są prowadzone w doskonale wyposażonej w pomoce dydaktyczne pracowni.

 

W całym cyklu kształcenia uczestniczysz:
w warsztatach organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach (tworzenie i programowanie robotów Lego Mindstorms);
w warsztatach – materia okiem mikroskopu elektronowego czy nawigacja satelitarna, w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim;
w warsztatach Osobliwości Świata Fizyki na Uniwersytecie Śląskim;
w zajęciach interaktywnych w Centrum Nauki Kopernik;
w wykładach, warsztatach i pokazach w Instytucie Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

 

Nauka w tej klasie pozwoli Ci:
• panować nad sztuczną inteligencją;
• studiować na AGH, na kierunkach politechnicznych, informatycznych, ekonomicznych oraz innych opartych na przedmiotach ścisłych;
• podjąć wymarzoną pracę w zawodach takich jak: programista, inżynier automatyki, inżynier robotyki, administrator baz danych, administrator sieci, elektronik, teleinformatyk, analityk, ekonomista, itp.

 

Tu znajdziesz coś dla siebie:
• możesz brać udział w debatach oksfordzkich, projektach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych;
• możesz korzystać z kółek zainteresowań: filmowego, scrabble, fotograficznego, teatralnego, wokalno-muzycznego, matematycznego, filozoficznego;
• możesz pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Autor: Administrator 2020-05-06 15:00
6 Maj 2020

C. Klasa artystyczna

C. Klasa artystyczna

 

Klasa artystyczna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filmu, filozofii, muzyki oraz debat, dyskusji, sporów i polemik.

 

Przedmioty rozszerzone:
język polski;
biologia, geografia, historia (jeden do wyboru)*.

 

Języki obce:
język angielski;
język rosyjski.

 

Dodatkowe przedmioty obowiązkowe:
język polski w sztuce  na którym nauczysz się myśleć równolegle o literaturze i szeroko rozumianej sztuce, dzięki czemu lepiej zrozumiesz interpretowane teksty kultury oraz zyskasz nowe kompetencje kulturowe;
podstawy grafiki komputerowej – na których nauczysz się robić zdjęcia profesjonalnym sprzętem oraz zapoznasz się z technikami ich obróbki fotografii.

 

Dodatkowe zajęcia obowiązkowe: 
• zajęcia artystyczne – na których uczysz się różnorodnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek, batik, grafika, rzeźba).

 

W całym cyklu kształcenia uczestniczysz:
w warsztatach artystycznych mozaika, rzeźba, fotografia, projekcja gier komputerowych na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie;
w lekcjach muzealnych;
w cyklicznych zajęciach Studium Wiedzy o Teatrze w Teatrze Śląskim;
w wykładach, warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Śląski – wydziały prawa, pedagogiki i psychologii, filologii polskiej;
w debatach oksfordzkich, na których uczą się udziału w dyskusji i sztuki argumentacji;
imprezach i świętach: np obchodach Tygodnia Języka Polskiego w CINIBA.

 

Wiele zyskujesz:
• możesz kontynuować naukę na wszystkich kierunkach humanistycznych, artystycznych, studiach prawniczych, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych;
• możesz podjąć pracę w zawodach takich jak: reżyser, scenograf, aktor, fotograf, dziennikarz, krytyk teatralny, krytyk filmowy, copywriter, eventmaker, cotch, socjolog, psycholog, prawnik, itp.

 

Specjalnie dla uczniów tej klasy działa Koło Psychologii Społecznej, które prowadzi zajęcia dotyczące budowania własnego wizerunku, analizy ról społecznych i zachowań ludzkich, planowania czasu oraz zarządzania zespołem. Biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytut Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Są też zaangażowani w Heroic Imagination Project autorstwa prof. P. Zimbardo z Uniwersytetu Sanford w USA. Ich wiodącym projektem jest organizacja Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych w ramach Święta Profilaktyki.

 

Tu znajdziesz coś dla siebie:
• możesz brać udział w debatach oksfordzkich, projektach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych;
• możesz korzystać z kółek zainteresowań: filmowego, scrabble, fotograficznego, teatralnego, wokalno-muzycznego, matematycznego, filozoficznego;
• możesz pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

 

* nauczanie międzyoddziałowo po utworzeniu się grupy

Autor: Administrator 2020-05-06 15:00
6 Maj 2020

D. Klasa medialna

D. Klasa medialna

 

Klasa medialna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filmu, filozofii, muzyki oraz debat, dyskusji, sporów i polemik.

 

Przedmioty rozszerzone:
WOS;
biologia, geografia, historia (jeden do wyboru)*.

 

Języki obce:
język angielski;
język niemiecki.

 

Dodatkowe przedmioty obowiązkowe:
elementy grafiki komputerowej i montażu filmów – na których: nauczysz się robić i obrabiać zdjęcia, projektować logo i symbole wektorowe, montować filmy oraz przygotowywać dokumenty do profesjonalnego druku;
język polski w mediach – na którym nauczysz się skutecznie przemawiać, jednocześnie budując swój pozytywny wizerunek w mediach oraz poznasz podstawowe formy i gatunki dziennikarskie a także pracę rozgłośni radiowej i studia telewizyjnego.

 

W całym cyklu kształcenia uczestniczysz:
w warsztatach organizowanych we współpracy: z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach (obróbka zdjęć oraz animacji komputerowych prowadzonych w pracowniach iMac) oraz Instytutem Myśli Polskiej w Katowicach (tworzenie artykułów w Wikipedii  warsztaty prowadzone przez fachowców ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska);
w wykładach i projektach organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach;
w debatach oksfordzkich, na których uczą się udziału w dyskusji i sztuki argumentacji;
w wykładach i zajęciach organizowanych przez CINIBA z okazji Tygodnia Języka Ojczystego;
w projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu.

 

Klasa medialna przygotuje Cię do:
• kontynuowania nauki na studiach prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, artystycznych oraz na wszelkich kierunkach humanistycznych;
• podjęcia pracy w zawodach takich jak: grafik komputerowy, fotograf, operator kamery, montażysta filmowy, dziennikarz, copywriter, specjalista public relations, coatch, psycholog, reporter, specjalista do spraw reklamy, itp.

 

Specjalnie dla uczniów tej klasy działa Koło Psychologii Społecznej, które prowadzi zajęcia dotyczące budowania własnego wizerunku, analizy ról społecznych i zachowań ludzkich, planowania czasu oraz zarządzania zespołem. Biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytut Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Są też zaangażowani w Heroic Imagination Project autorstwa prof. P. Zimbardo z Uniwersytetu Sanford w USA. Ich wiodącym projektem jest organizacja Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych w ramach Święta Profilaktyki.

 

Tu znajdziesz coś dla siebie:
• możesz brać udział w debatach oksfordzkich, projektach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych;
• możesz korzystać z kółek zainteresowań: filmowego, scrabble, fotograficznego, teatralnego, wokalno-muzycznego, matematycznego, filozoficznego;
• możesz pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

 

* nauczanie międzyoddziałowo po utworzeniu się grupy

Autor: Administrator 2020-05-06 15:00
6 Maj 2020

E. Klasa psychologiczna

E. Klasa psychologiczna

 

NOWOŚĆ

Klasa psychologiczna to najlepszy wybór dla osób, które zainteresowane są rozwojem osobistym, zdrowiem psychicznym oraz szeroką tematyką społeczną. To klasa, w której prowadzone będą ciekawe badania terenowe, replikacje psychologicznych eksperymentów oraz projekty i kampanie społeczne. Dodatkowo jej uczniowie podczas nauki angielskiego będą poznawać elementy z zakresu social studies.

 

Przedmioty rozszerzone:
język polski
• WOS
• historia.

 

Języki obce:
język angielski;
język francuski.

 

Dodatkowe zajęcia obowiązkowe: 
• psychologia społeczna, na której poznasz in vivo (na własnej skórze) najsłynniejsze eksperymenty psychologów społecznych, weźmiesz udział w kampaniach z zakresu: zdrowia psychicznego, relacji społecznych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania wykluczeniu, integracji społecznej. Dowiesz się o najważniejszych psychologicznych odkryciach, poznasz badania znanych psychologów, będziesz mógł dowiedzieć się wielu faktów o zdrowiu psychicznym, zagadnieniach społecznych, bezpieczeństwie oraz relacjach miedzy ludźmi.

 

W całym cyklu kształcenia uczestniczysz:
w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytut Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Będziesz też zaangażowany w Heroic Imagination Project autorstwa prof. P. Zimbardo z Uniwersytetu Sanford w USA.
w projektach największych organizacji pozarządowymi działających na rzecz Praw Człowieka, bezpieczeństwa i zdrowia np. Amnesty Internatonal, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Instytucji: NASK, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS;
w wykładach i projektach organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach;
• w zajęciach z języka angielskiego z elementami social studies (większość fachowej literatury psychologicznej jest dostępna w tym języku)
w kompaniach społecznych,
w działaniach wolontariackich.

 

Klasa psychologiczna przygotuje Cię do:
• kontynuowania nauki na studiach psychologicznych, pedagogicznych, z zakresu arteterapii, terapii, socjologicznych, antropologicznych, resocjalizacji, studiach około medycznych oraz na wielu kierunkach humanistycznych;
• do podjęcia pracy w zawodach takich jak: psycholog, pedagog, terapeuta, konsultant w telefonach zaufania, interwent w numerze 112, pracownik socjalny, socjolog, kurator sądowy, terapeuta uzależnień, mediator, specjalista HR, opiekun osoby starszej, asystent rodzinny, asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Tu znajdziesz coś dla siebie:
• możesz brać udział w debatach oksfordzkich, projektach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych;
• możesz korzystać z kółek zainteresowań: filmowego, scrabble, fotograficznego, teatralnego, wokalno-muzycznego, matematycznego, filozoficznego;
• możesz pracować charytatywnie i rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Autor: Administrator 2020-05-06 15:00
6 Maj 2020

Koła zainteresowań

Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość rozwijania swoich pasji w szkolnych kołach zainteresowań.

Dziesiątka – szkolna gazeta wydawana od 1999r – uczniowie mają możliwość redagowania własnej gazetki oraz publikowania swoich tekstów.

Koło Języka Niemieckiego – dla uczniów pragnących rozwijać swoje umiejętności językowe.

Koło Miłośników Filozofii – w trakcie zajęć uczniowie mają możliwość znalezienia odpowiedzi na nurtujące ich pytania egzystencjalne.

Kółko Fotograficzne – uczniowie poznają dobre praktyki tworzenia zdjęć, robią zdjęcia i obrabiają je, zapoznają się z teorią oraz aspektami prawnymi tworzenia i publikowania fotografii.

Kółko Informatyczne – na zajęciach, uczniowie przede wszystkim konstruują i oprogramowują roboty oraz programują w języku C++.

Szkolna grupa teatralna – uczniowie przygotowują spektakle, a następnie prezentują je w szkole oraz na deskach teatru.

Szkolne Koło Historii Sztuki – w trakcie zajęć uczniowie poznają twórczość wybranych artystów oraz analizują dzieła sztuki.

Szkolne Koło Matematyczne – rozwijające zdolności matematyczne uczniów.

Szkolne Koło Psychologii Społecznej – dla uczniów, którzy chcą odkrywać relacje interpersonalne, szukać wyjaśnień dla ludzkich postaw i zachowań, wywierać pozytywny wpływ na otoczenie oraz nie ulegać mechanizmom manipulacyjnym.

Szkolny Klub Filmowy – w trakcie spotkań uczniowie oglądają wspólnie wybrane filmy, a następnie uczestniczą w dyskusji.

SKS – różne zajęcia sportowe poprawiające kondycję fizyczną: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, aerobik.

Tu puka sztuka – cykliczne warsztaty z historii sztuki prowadzone przez specjalistów z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.

Zespół muzyczno-wokalny – dzięki tym zajęciom uczniowie mogą szlifować swój głos oraz urozmaicać repertuar muzyczny.

Autor: Administrator 2014-03-22 19:01
22 Marz 2014

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Oferta szkoły - Akademickie X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014